22 Replies to “Cờ vua: Khai cuộc Italy (Tập 1)”

  1. Ở 3:02 vua trắng ko ăn tượng đen mà di chuyển sang ô e1 thì thế cờ đấy đánh như nào admin. Mình thử rồi và toàn thấy bất lợi cho đen

  2. 4:35: bên đen mất 1 mã 1 tượng, còn bên trắng chỉ mất vài tốt. Sao lại bên đèn hoà bên trắng 1 cách đơn giản ạ?

    Mình đang tập chơi, mong mn chỉ giáo 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *