28 Replies to “Con Nobita với Shizuka Doraemon tập cuối”

  1. đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước . bảo bối , tkg cha sài bự chà bá h chuyển cho tkg con còn chút bẹo

  2. mọi chuyên đã thay đổi nobita hiền bấy nhiuê con trai ghê bấy nhiêu chaien ghê bấy nhiêu con trai hiền bấy nhiêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *