20 Replies to “Cuộc Sống Bên Mỹ : Cuối Tuần Rửa Xe Ăn Lẩu Thư Giản”

  1. Dạ anh ơi ! Vì sk cố lên nha anh , đời tu họ cg ăn như vậy mà họ vẫn sống tốt đó thôi , anh của em giờ tập dần và vừa đó anh 😃
    Em chúc anh có thật nhiều sk vv nhé anh 😍

  2. so với lần về visik bà nà … naj nhìn bạn khác quá nhiều ….. do suc khỏe à …. co gắng sống nhiều sống good nhé

  3. -Greeting Marine, xăng chổ em hôm nay mới thấy là $2.29. Làm mình nhớ lúc ở bên Bahrain 50 Cents per Premium Gallon và full service. Còn bên Saudi thì 25 Cents/Gal.
    -Hôm nay Chúa Nhật Fwy 680 vắng người quá hả anh.

  4. I’m in the market for a car I never bought used car because we are very dumb in term of car problems so I hsve always bought brand new would love to have s LexuscSUV but is pricey so i will settle for a Honda Accord I like hinds for inter city driving it will be 1/2 price of a Lexus SUV. Just need a reliable durable car for transportation mean foesnot have to be fancy. This will be my 4th Honda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *