11 Replies to “ĐÀ LẠT TRIP: CUL-DE-SAC HOMESTAY, NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI, ĂN UỐNG | TRAVEL VLOG | HẢO THÁI”

  1. CUL TIẾNG PHÁP LÀ ĐÁY,ĐIỂM CUỐI SAC LÀ CÁI BAO CUL-DE-SAC LÀ ĐÁY CỦA 1 CÁI BAO NHƯNG CÁI NGHỈA CHÍNH LÀ NƠI CÙNG ĐƯỜNG,NƠI HẾT LỐI-CUL CỦNG CÓ NGHỈA LÀ CÁI MÔNG NHƯNG DANH TỪ NÀY RẤT TỤC-PHÁI NỬ KHÔNG NÊN DÙNG-ĐỘNG TỪ
    TỪ CHỬ CUL LÀ ENCULER,CÓ NGHỈA LÀ LẮP ĐÍT-ĐƯƠNG NHIÊN RẰNG CÁI ĐỘNG TỪ NÀY THÌ CON GÁI CÀNG KHÔNG NÊN DÙNG,TRỪ
    KHI NỐNG GIẬN-À TẠI SAO TÔI BIẾT,LÀ VÌ NGÀY XƯA TÔI HỌC LYCEÉ YERSIN (BÂY GIỜ LÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM),MỘT TRƯỜNG PHÁP
    RẤT NỔI TIẾNG-LÂU LẮM RỒI TÔI MỚI CÓ CƠ HỘI GIẢI THÍCH TIẾNG PHÁP CHO DU KHÁCH ĐI CHƠI ĐÀ LẠT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *