27 Replies to “Đẳng cấp Dj thế giới”

  1. ĐĂNG CÂP MUSIC DJ THÊ GIƠI LA NGAY ĐÂY RÔI
    Chuân va HOAN HAO KO CÂN CHINH …….
    21///12//2019
    TÔI CON ĐANG NGHE ĐAY ai con nghe chât nhac phiêu nay điêm danh va 1 LIKE nhe cho nhau nao !!!!!!!

  2. Dj nước người ta dùng tài năng và sáng tạo để tạo những bản dj hay con Việt Nam mình thì dùng ngực để biểu diễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *