One Reply to “Đặt vòng tránh thai có dùng được Cốc_nguyệt_sanMTcup hay không?”

  1. Mình cũng đang đặt vòng nhưng vẫn sd cốc nguyệt san mà …nó rất tuyệt vì giảm viêm nhiễm phụ khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *