42 Replies to “Đây Có Lẽ Là Phim Việt Nam Cũ Hay Nhất Mà Mình Đã Từng Xem :D”

  1. Tất cả là bởi chiến tranh, bởi vậy nếu bây giờ có tranh chấp lãnh thổ thì thỏa hiệp trao đổi luật pháp quốc tế vẫn là hơn động binh đao

  2. Ông Vạn có phước mà không dám hưởng, phim kết thúc buồn quá. Ước gì mình cũng có phước như lão Vạn nhể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *