40 Replies to “ĐÂY LÀ CHỊ GOOGLE NGOÀI ĐỜI THỰC!!”

  1. Nếu như mà chị gu gồ phẳng lì vừa có bánh xe để di chuyển vừa có tay robot í thì mk sẽ mua về và sai vặt hoài thôi ( VD: đi lấy nc trên bàn nè , đi lấy vở hoặc sách ở trên bàn nè …. )😈😈😈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *