41 Replies to “Định mệnh anh yêu em tập 20 ( tập cuối )”

  1. Xem 3 lần , 3 lúc ,3 tgian, 3 tâm trạng , nhưng cảm xúc là 1 . Nước mắt x3 . Tuyệt vời

  2. T tin vào định mệnh như trong phim! Và kết quả t ế dài cổ tới nay😆 Phim rất cảm động😭

  3. ta làm biếng đọc phụ đề lắm. ta cảm ơn những vị lồng tiếng cho phim hen. mà nghe anh chàng lồng tiếng mất hay thiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *