50 Replies to “Định mệnh anh yêu em tập 4”

  1. Trong phim này kết nhất là bà chủ tịch. Xem lúc nào đến đoạn của bà đều cũng cười toét miệng.

  2. Thương nam chính nhất.
    Buồn và tiếc, thất vọng. Đủ mọi cảm xúc. Chỉ có thể nói là anh ấy căng thăng buồn tột độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *