33 Replies to “Định mệnh anh yêu em tập 7”

  1. Tk nữ chính yêu cả nam chính và nam phụ. Jang Nara cũng đã cùng đóng vs nam chính phim cô gái thông minh, trông rất hợp nhau. Đóbg vs nam phụ phim hoàng hậu cuối cùng. Nên mk đều ship cả 2 anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *