40 Replies to “DJ China Tổng Hợp Nhạc Sàn Trung Quốc Cực Bóc”

  1. Không biết mình đã nghe bản nhạc china …!??? Không biết đên bào nhiêu lần rồi? Vẫn cảm thấy hay & khoải .. còn nghe nhạc vnn cảng cảm giác như vẹt kêu thẹt cạnh tai.

  2. Trung quốc hay ăn ớt giọng khỏe và hay hơn các nước khác nhiều thích nhất là cái gọi là mỹ nhân hát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *