20 Replies to “DJ Tiesto – DJ hàng đầu thế giới”

  1. Riêng tôi chỉ thấy DJ Alan Walker là hàng đầu thế giới. Ai đồng ý giơ tay điểm danh !!!!

  2. Có đứa nào thử 1 hơi cỏ nhè nhẹ rồi nghe không… nếu chưa thử hãy thử r quay lại đay like cho t cái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *