28 Replies to “Đối tượng truy sát gia đình em trai có thể nhận mức án tử hình?”

  1. Chắc chắn chứ còn có thể gì nữa. Ở Mỹ đối với trẻ em dưới 18 tuổi cũng bị nhân án tử hình. Luật nước mình là từ giấy rách hay sao

  2. Cái này phải gọi là “CHẮC CHẮN” SẼ TỬ HÌNH, “GIẾT 4 MẠNG NHÀ NGƯỜI TA MÀ BẢO CÓ THỂ THÌ NÓ HƠI PHI LÝ QUÁ MỨC

  3. Phải cho sẽ tói đút vào hẳn lỗ nhị nó í r tiêm thuốc kích dục vào 🙂 và bịt mõm nó vào :>> nhìn nó thấy phê làm sao chứ tử hình éo đáng 🙂

  4. Có thể nhận an tử hình , vậy giết 4 mang nguoi được nhận án tù sau mà noi có thể nhan án tử hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *