46 Replies to “[Đột Kích] Bình Luận CF Cầm Shit Trên Tay Tập 22 – NTN”

  1. Cái đấy chỉ để làm cái cho vào đít của mấy thằng ga vịt chẻ châu thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *