2 Replies to “DU LỊCH ĐÀ LẠT KHÔNG WIFI, SÓNG ĐIỆN THOẠI??? BẠN LÀM GÌ?? ROOM TOUR ANDANTE FARM AND LODGE ĐÀ LẠT.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *