10 Replies to “Du lịch Hàn Quốc HẠNH PHÚC”

  1. Thằng này thuộc dạng ế vợ rác rưởi ở bên hàn quốc không lấy được vợ bản địa nên mới qua Việt Nam tìm vợ đúng không… cái loại ngu ngu như thế này bảo sao gái hàn nó không lấy… nên mới qua Việt Nam mua vợ 😘😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *