2 Replies to “DU LỊCH HÒN SƠN – KIÊN GIANG THÁNG 5 – 2019”

  1. Tôi yêu quê hương Việt Nam tự đáy lòng. Bất cứ cái gì có quê hương đều xem nhưng chưa bao giờ về VN. Năm, 1975, lũ súc vật việt cộng vô miền Nam ăn cướp đày đọa tôi bầm dập đau thương. Yêu quê hương nhưng căm thù lũ súc vật việt cộng, căm thù thằng súc vật hồ chí minh, ghê tởm lá cờ máu của lũ súc vật việt cộng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *