One Reply to “Gà chọi hay. Tía chân vàng. Tía tài. Trại gà đòn nghệ an zalo 0394284687 ( đã bán đi quảng ninh)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *