21 Replies to “game bắn súng nhảy dù lần đầu chơi game”

  1. Không biết thì thôi Thằng này mới chơi mà cho nên nó ngu là đúng thằng Hà Thảo nói sai rồi mày mới ngu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *