Posted onGame cửa hàng làm nail, hãy là một nhân viên và kiêm người quản lý trong tiệm sơn móng tay của bạn, hãy nhanh tay hơn để có thể sơn và làm ra các kiểu móng tay theo đúng yêu cầu của khách hàng nhé bạn, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với số điểm cao nhất:

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: https://thovn.net/category/giai-tri/

One Reply to “Game cửa hàng làm nail – Tập sơn móng tay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *