Posted onGame nghệ thuật làm móng tay, bạn sẽ quản lý tiệm làm móng tay và những khách hàng đến với cửa hàng của bạn hãy xem họ cần thiết kế mẫu móng tay nào và bạn hãy thực hiện đúng yêu cầu của khách hàng để có số điểm nhất định và đạt được mục tiêu sau đó qua các cửa tiếp theo và phục vụ nhiều khách hàng hơn:

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: https://thovn.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *