6 Replies to “Game Ninja Arashi: Combo mới!!! (Phần 3)”

  1. 3 ngày rồi mà em chưa thấy anh ra video vậy
    Anh chơi hay
    Em cũng có chơi như ít chơi lắm tại không có nhân vật gì mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *