Posted onHere is the winner a the 2d place, of the internal video contest organized in Gameloft Vietnam. This year, our Gamelofters had to follow a theme: “What makes your day special at Gameloft Vietnam?”

To drive their inspiration, we asked them to follow the concept “Where the hell is Matt – like”. Such as the famous Matt (video’s protagonist), our Gamelofters had to dance (same move) in different places in Gameloft or Gameloft Clubs.
And also, our Gamelofters could show their creativity, fun and team spirit!

. Many thanks to all our Gamelofters for your time and congrats for your video!!

***

Đây là giải nhì trong cuộc thi sáng tạo video được tổ chức hàng năm tại Gameloft Việt Nam. Chủ đề của năm nay: “Một ngày tại Gameloft Việt Nam đặc biệt như thế nào?”

Theo gợi ý của ban tổ chức, các nhóm tham gia sẽ phải sáng tạo dựa trên đoạn video “Where the hell is Matt – like”. Giống như nhân vật chính, các Gamelofters phải thể hiện cùng một điệu nhảy ở những nơi khác nhau: ở văn phòng hoặc tại các câu lạc bộ của Gameloft. Qua đó, thể hiện khả năng sáng tạo, niềm vui và tinh thần đồng đội.

Cả 4 văn phòng của Gameloft tại Việt Nam đã cùng tham gia cuộc thi này… và chiến thắng thuộc về … văn phòng Đà Nẵng. Chúc mừng và cám ơn sự tham gia của tất cả Gamelofters!!

Join us on Facebook:
Linkedin:
Gameloft SEA website:

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: https://thovn.net/category/giai-tri/

One Reply to “Gameloft Vietnam – The candidate”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *