22 Replies to “Giấc mơ thần tiên – Huyền Chi (Nhạc phim Doraemon)”

  1. Tự dân mún nghe bài này lắm nghe xong có cảm nhận nhớ doraemon mún quay lại tuổi thơ ever lắm buồn buồn trong lòng sao í

  2. 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔

  3. nghe bài này tự nhiên chảy nước mắt 😔 ( chắc sẽ có bạn nói mk xàm nhưng mk nói thật đấy ,ko tin thì thôi vậy )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *