5 Replies to “GIANG MAI – Đừng để lìa đời vì ham muốn và sự thiếu hiểu biết của mình”

  1. Bê đê biến thái lây bệnh giang mai đó mọi người .nên xa lánh bê đê .không chơi với bê đê biến thái kkkkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *