Posted onFANPAGE GIÁO XỨ:

🔴 THÁNH LỄ :
🔹QUAN THẦY BAN CARITAS GIÁO XỨ LẬP THẠCH: THÁNH PHÊ-RÔ LÊ TUỲ
🔹 KẾT NẠP THÀNH VIÊN MỚI-HỘI DOANH NHÂN GIÁO PHẬN VINH
💒 TẠI: THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ LẬP THẠCH
NGÀY 17/11/2019
#GIAOXULAPTHACH #BANTRUYENTHONGGIAOXULAPTHACH

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://thovn.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *