Posted onXem thêm “Sự kết thúc của thời đại giả kim”

MỤC LỤC

Giới thiệu THẾ NÀO LÀ THƯƠNG LƯỢNG HIỆU QUẢ?

PHẦN MỘT: CHƠI TRÒ THƯƠNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
Các nước cờ thương lượng khai cuộc
1. Đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn muốn

2. Không bao giờ đồng ý với lời đề nghị đầu tiên

3. Giật mình sửng sốt trước những lời đề nghị

4. Tránh thương lượng kiểu đối đầu

5. Khách hàng miễn cưỡng và Người bán hàng miễn cưỡng

6. Dùng kỹ thuật câu kéo

Các nước cờ thương lượng trung cuộc
7. Đối phó với người không có quyền quyết định

8. Giá trị suy giảm của dịch vụ

9. Không bao giờ đề nghị chia đôi khoảng cách

10. Xử lý tình huống lâm vào ngõ cụt

11. Xử lý thế nan giải

12. Xử lý thế bế tắc

13. Luôn đòi hỏi có sự trao đổi

Các chiêu kết thúc thương lượng
14. Đóng vai Người tốt/Kẻ xấu

15. Chiêu Nài thêm

16. Làm thế nào để giảm dần nhượng bộ?

17. Chiêu Rút lại đề nghị

18. Tạo cảm giác dễ dàng chấp nhận

Những mánh khóe trong thương lượng
19. Giăng bẫy

20. Chiêu “Cá trích đỏ” (Đánh lạc hướng chú ý)

21. Chọn đào

22. Lỗi cố ý

23. Mặc định

24. Lấn tới

25. Thông tin bịa đặt

Những nguyên tắc thương lượng
26. Để đối phương cam kết trước

27. Giả ngốc là khôn ngoan

28. Đừng để đối phương viết hợp đồng

29. Luôn đọc lại hợp đồng

30. Ví von về tiền
31. Mọi người thường tin vào những điều họ thấy bằng chữ viết
32. Tập trung vào vấn đề
33. Luôn chúc mừng đối phương
PHẦN HAI: GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ THƯƠNG LƯỢNG HÓC
BÚA
34. NGHỆ THUẬT HÒA GIẢI
35. NGHỆ THUẬT PHÂN XỬ
36. NGHỆ THUẬT GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT
PHẦN BA: NHỮNG ĐIỂM GÂY ÁP LỰC TRONG THƯƠNG LƯỢNG
37. ÁP LỰC THỜI GIAN
38. SỨC MẠNH THÔNG TIN
39. SẴN SÀNG BỎ QUA
40. ĐỒNG Ý HAY LÀ BIẾN
41. VIỆC ĐÃ RỒI
42. ĐÁ BÓNG SANG CHÂN NGƯỜI KHÁC
43. TỐI HẬU THƯ
PHẦN BỐN: THƯƠNG LƯỢNG VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
44. CÁCH THƯƠNG LƯỢNG CỦA NGƯỜI MỸ
45. CÁCH LÀM ĂN VỚI NGƯỜI MỸ: CẨM NANG
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
46. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI MỸ KHI THƯƠNG
LƯỢNG
47. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHI
THƯƠNG LƯỢNG
PHẦN NĂM: HIỂU RÕ VỀ ĐỐI PHƯƠNG
48. NGÔN NGỮ CƠ THỂ: CÁCH ĐỌC VỊ MỌI NGƯỜI
49. NHỮNG ẨN Ý TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI
50. CÁ TÍNH CỦA NHÀ THƯƠNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
51. THÁI ĐỘ CỦA NHÀ THƯƠNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
52. NIỀM TIN CỦA NHÀ THƯƠNG LƯỢNG HIỆU
QUẢ
53. SỨC MẠNH CHÍNH DANH
54. SỨC MẠNH ĐỐI ĐÃI
55. SỨC MẠNH ÁP CHẾ
56. SỨC MẠNH CAO CẢ
57. SỨC MẠNH LÔI CUỐN
58. SỨC MẠNH CHUYÊN MÔN
59. SỨC MẠNH TÌNH HUỐNG
60. SỨC MẠNH THÔNG TIN
61. KẾT HỢP CÁC SỨC MẠNH
62. CÁC DẠNG SỨC MẠNH KHÁC
63. ĐỘNG LỰC TRONG THƯƠNG LƯỢNG
64. THƯƠNG LƯỢNG HAI BÊN CÙNG CÓ LỢI
PHẦN SÁU: TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH LÊN ĐỐI PHƯƠNG
Kết luận: Thay cho lời kết

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://thovn.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *