2 Replies to “Hà Nội: 30 điểm du lịch sắp bị cấm thuốc lá”

  1. Cấm là tốt đấy tôi 👐 đồng ý luôn. Thấy mấy ông mấy bà hút thuốc phà ra ngi ngút khói. Thấy mà bực toàn là tôi ngửi không. Chứ nó có hút vô được bao nhiêu đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *