39 Replies to “Hài 2019 CƯỜI MỎI MIỆNG Cùng Hoài Linh, Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Trấn Thành, Quách Ngọc Tuyên”

 1. Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay qua đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi
  Hay quá đi

 2. Có ai giống tôi không coi không cười một miếng nào mà còn tức vì hài ở Việt Nam SAO NGÀY CÀNG NHẢM XÀM ĐẾN VẬY 😬😬😬😬😬 !!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *