Posted on#VOATIENGVIET
Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa. Hai doanh nhân trẻ tuổi ở Minnesota chế tạo một robot giúp giám sát chuồng gia cầm và tiết kiệm thời gian và sức lực cho nông dân. Robot “Poultry Patrol” được thiết kế để kiểm tra chất lượng không khí, đánh giá sức khỏe gia cầm và bới đất, và các công việc khác. Hai doanh nhân là Jack Kilian, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật điện và Jack Buendorf, sắp tới lên năm 3 đại học. Họ đang thử nghiệm nguyên mẫu tại một trang trại gà tây địa phương. Kilian và Buendorf nằm trong số 21 người vào chung kết trong một cuộc thi trên toàn thế giới có mục đích cải thiện ngành chăn nuôi gia cầm.

Two young Minnesota entrepreneurs have created a robot to help monitor poultry barns and save farmers time and energy. The “Poultry Patrol” robot is designed to check air quality, evaluate birds’ health and turn the soil over, among other things.

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://thovn.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *