30 Replies to “Hài PUBG (thuyết minh) #33 Những thanh niên ngu người nhất PUBG.”

  1. Nhớ anh lắm rồi mới đi học ko em yêu ơi anh ơi những người khác rồi thì đừng hỏi tại sao không

  2. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *