34 Replies to “hài tết 2016- Trở lại -Dj Trang Moon full HD”

  1. Phim hay !nhưng mình thấy bối cảnh còn khá nhiều lỗi . Ví dụ trong phim cổ trang mà xuất hiện máy bay,cột điện dây điện nhằng tứ phía,các bà ngồi nc mà quần cứ bay lã tả chắc nóng quá bật quạt gió…
    Nói chung là đậm chất hài của dân quê bắc bộ

  2. Xem mà trả hiểu. Nhận thấy ở thời xưa. Với trí khôn của thời 2k thì phải số hưởng mới đúng. Đằng này cứ ngu ngu kiểu éo gì ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *