3 Replies to “Hành trình đi trung tòa núi tà lơn Campuchia 6/2019”

  1. Mong a hướng dẫn và cho biết khi mình đi qua cửa khẩu, giấy tờ như thế nào dễ dàng k a, e cũng dự tính đi nhưng chưa biết mong a chỉ giúp dùm mình đi qua cửa khẩu nào gần, phải của khẩu hà tiên k a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *