5 Replies to “Happy Birthday Gin Tuấn Kiệt”

  1. Biết là hát không hay rồi đó, nhưng lấy hết can đảm để hót cho hết ngày hôm nay vì vui quá!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *