Posted on*** Phần mềm Quản trị, Điều hành Doanh nghiệp du lịch Online, được tích hợp các phân hệ nghiệp vụ trong ngành du lịch đặc thù. Với các nghiệp vụ được tích hợp đầy đủ trong phần mềm sẽ trợ giúp vận hành doanh nghiệp du lịch một cách hoàn hảo trong hoạt đồng hàng ngày.

Người dùng chỉ cần sử dụng một tài khoản duy nhất để truy cập và sử dụng toàn bộ các Module mềm, giúp nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

TravelMaster® phù hợp triển khai cho tất cả các doanh nghiệp du lịch có quy mô từ nhỏ đến lớn thuộc ngành du lịch bao gồm: Công ty Du lịch – Lữ hành (inbound – outbound – nội địa), công ty cung cấp vận chuyển liên quan du lịch và các dịch vụ khác phục vụ trong ngành du lịch..

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thovn.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *