5 Replies to “HỌC TIẾNG THÁI LAN – Bài 6: Những câu nói thông dụng trong tiếng Thái”

  1. Ở bài này do mình ghi âm lúc có âm thanh tạp ở ngoài nên mình nói gần míc với nói chậm , nếu có chỗ nào khó nghe mong mọi người thông cảm ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *