12 Replies to “Học Tiếng Thái Online: “Không Có”-Tiếng Thái Nói Thế Nào?”

  1. Thích tiếng Thái lắm luôn. Mà nhìn bảng chữ cái học quài không thuộc nổi. Bạn hiểu về tiếng Thái như vậy thì phải học trong bao lâu vậy ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *