Posted onHóng gió Vũng Tàu từ Bãi Trước đến Bãi Sau Vũng Tàu cuối tuần | 21.9.2019
————————————————————-
Cẩm nang du lịch qua videos.
Đăng ký để cập nhật kênh nhanh nhất:
Travel Blog:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
 Twitter :
 Facebook:
 Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #VungTau2019 #VungTaucityTour2019

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thovn.net/category/du-lich/

2 Replies to “Hóng gió Vũng Tàu từ Bãi Trước đến Bãi Sau Vũng Tàu cuối tuần | 21.9.2019”

  1. Hóng gió Vũng Tàu từ Bãi Trước đến Bãi Sau Vũng Tàu cuối tuần | 21.9.2019
    https://www.youtube.com/watch?v=whFQm6LOv3A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *