2 Replies to “Hồng Vân lo lắng cho Mai Phương khi hàng loạt nghệ sĩ Việt ra đi vì bệnh tật”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *