4 Replies to “Hướng Dẫn – Bảng Ngọc Mới Dành Cho Nasus Vừa Mạnh Vừa Trâu”

 1. Phép thuật
  Dải băng năng lượng
  Thăng tiến sức mạnh
  Cuồng phong tích tụ
  Kiên định
  Ngọn gió thứ 2
  Kiểm soát điều kiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *