39 Replies to “Hướng dẫn cài đặt GTA San Andreas (Bản gốc + Link download)”

  1. tải thì tải y chang, làm cũng y chang
    chỉ là̀ khi copy vào thì nó bảo là bị trùng, đè lên r và vẫn bị lỗi No disc inserted. please insert CD/DVD

  2. Làm tới nhiệm vụ đưa thằng T-Bond đến sân bay cứu thằng gì đó khi cứu xong có cái chấm hoàn thành nv ngay cửa sân bay, vừa chạy ra mất cái chấm thế là xong k còn làm đc nv gì nữa

  3. Giúp mình với. Đang tiến hành cài đặt thì nó báo là
    – please insert disk 3 that contains the audiostreamsds –
    Làm sao để cài tiếp được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *