Posted onWat sup, xin lỗi vì lâu quá mà tụi mình ko ra video, hôm nay mình
( JackVN ) sẽ HD các bạn có 1 cái áo choàng 😀
———————————————————————————
Loại áo choàng :
Mineshafter :
Hướng dẫn có tài khoản Mineshafter ( Duy Bựa ) :

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: https://thovn.net/category/giai-tri/

31 Replies to “( Hướng Dẫn ) Có được một cái áo choàng ( dùng Mineshafter)”

  1. 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

  2. làm sao để xóa nó vậy mình làm cái nó làm đầu mình ko có tóc lun nó vuông hết làm sao để trở lại bình thường ????????? plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *