28 Replies to “Hướng dẩn đi bộ đúng cách”

  1. Sáng đi bộ 2km đi làm, chiều đi bộ 2 km về nhưng mình hầu như không khởi động do không có thời gian mấy. Sau khi xem bài này phải khởi động thôi, vì đi không đúng cách sẽ làm chân bị đau :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *