36 Replies to “Hướng dẫn giải cạnh trên 5×5 bằng chạy tâm liên hoàn”

  1. Anh làm rất hay nhưng những lúc làm công thức anh xoay chậm giùm cái nhất là công thức xe tăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *