50 Replies to “Hướng dẫn làm cần câu cắm cá lóc (making fishing-rod)”

  1. Ai ở đồng bằng sông cửu long cho nhận xét về cái cần câu này đi ;). Thua cả cần câu ngta bán ngoài chợ

  2. Làm cây cung cau Như cai long ,👎👎👎👎👎👎👎👎👎mat danh dự của người miền Tây quá

  3. ban vot dau cân tho qua doan dau can vot nho dan tao do deo khi ca an cau di rach mep vot ca tron tron lai khi cam do dut tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *