10 Replies to “Hướng dẫn lắp Rubik 5x5x5 Dễ hiểu (Phương pháp Reduction)-(Chi Tiết)”

  1. Úi dời ơi, tìm hết hơi mới thấy cái video có công thức đặc biệt lắp cạnh. Cám ơn cao huynh nhé ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *