Posted onBep gas huong dan nhan biet bep gas bi do lua khi gan het gas
Hướng dẫn nhận biết bếp gas bị đỏ lửa khi gần hết gas
Khi gần hết gas bếp có hiện tượng bị lửa đỏ , lực cháy yếu giảm từ từ chỉ khi nào người đứng nấu thường xuyên để ý mới biết gần hết gas nguyên nhân là do gas cạn đáy không được sạch , 🔥🔥🔥

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://thovn.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *