5 Replies to “Hướng dẫn nối lại dây điều hòa bị cắn cụt sạch dấu vết”

  1. hay lắm! lỡ có bạn nào bị cắn đứt dây điện máy thì có thể xem hướng dẫn này và tự nối lại được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *