2 Replies to “hướng dẩn sửa bếp hồng ngoại có nguồn bị liệt cảm ứng.dảy thích từ chi tiếc”

  1. Bếp hồng ngoại nhấn phim vẫn được nhung bị loạn cảm ứng.bị nhảy số nhiệt độ .thỉnh thoảng bẩm nguồn đèn nháy ko phim đc. Thì phải sưa thế nào a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *